مقاله پیش بینی اظهار نظر حسابداران رسمی با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: پیش بینی اظهار نظر حسابداران رسمی با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اظهار نظر حسابرس
مقاله تغییر حسابرس
مقاله گزارش زیان
مقاله نسبت تعدیلات
مقاله اندازه صاحبکار
مقاله محافظه کاری
مقاله شبکه عصبی
مقاله نرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: فرضی پورصائین رضا
جناب آقای / سرکار خانم: همتی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش امکان استفاده از شبکه های عصبی و همچنین رگرسیون لجستیک در پیش بینی نوع اظهار نظر حسابداران رسمی در گزارشهای حسابرسی مربوط به صورتهای مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. داده های پژوهش از صورتهای مالی ۱۲۳ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ استخراج شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون و همچنین رگرسیون لجستیک باینری انجام شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که توان پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی بالاتر از رگرسیون لجستک است.همچنین تحقیق نشان می دهدکه متغیر نوع اظهار نظر حسابرسان در سال گذشته بسیار بیشتر از سایر متغیرها بر نوع اظهار نظر تاثیر داشته است.این بدان معنی است که وجود رقابت ناسالم و کاهش غیر منطقی حق الزحمه حسابرسی (دامپینگ) برای جذب کار حسابرسان دیگر باعث فشار بر گروههای حسابرسی و صرف وقت کمتر برای اجرای حسابرسی شده، در نتیجه سطح کیفیت کار حسابرسی پایین آمده و حسابرسان برای تهیه گزارشهای حسابرسی از مطالب مندرج در گزارشهای حسابرسی سال گذشته استفاده می کنند. بنابراین نوع اظهار نظر حسابرسان عمدتا مشابه نوع اظهار نظر سال قبل آنها می باشد.