مقاله پیش بینی اتلاف کارمایه در سرریز توری سنگی پله ای با استفاده از شبیه درختی M5 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: پیش بینی اتلاف کارمایه در سرریز توری سنگی پله ای با استفاده از شبیه درختی M5
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده کاوی
مقاله شبیه درختی M5
مقاله افت کارمایه
مقاله سرریز توری سنگی پله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نهرین فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: سلماسی فرزین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازه های توری سنگی کاربردهای زیادی در طرح های آبی، بخصوص انواع سرریزها، دارند. اتلاف کارمایه جریان از روی این سازه ها زیاد بوده، و لذا هزینه های ساختن حوضچه آرامش کاهش می یابد. از نقطه نظر کیفیت آب و تاثیر بر محیط زیست، سرریزهای توری سنگی نفوذپذیر تاثیر منفی کمتری نسبت به سرریزهای صلب نفوذناپذیر دارند. در این تحقیق، توانایی شبیه درختی M5 جهت برآورد اتلاف کارمایه از روی سرریزهای توری سنگی پله ای بررسی شده است. شبیه درختی M5 دارای دو گزینه M5P و M5Rule می باشد، که تفاوت آنها در نوع خروجی شبیه است. برای این منظور، از داده های اندازه گیری شده بر روی ۸ نمونه فیزیکی در خصوص استهلاک کارمایه بر روی سرریزهای توری سنگی پله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که شبیه M5Rule به عنوان یکی از روش های داده کاوی در پیش بینی اتلاف کارمایه از روی سرریز توری سنگی عملکرد خوبی داشته (R=0.946)، و بده و ارتفاع سرریز جزء مهمترین فراسنج های دخیل در محاسبه اتلاف کارمایه می باشند. مقایسه نتایج به دست آمده از روشM5  با وایازی خطی لجستیک، نشان از قدرت پیش بینی بالای این روش داشت.