مقاله پیش بینی آماری پهنه بندی خطر زلزله احتمالی با استفاده شبکه های عصبی مصنوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۴۲۹ تا ۱۴۴۴ منتشر شده است.
نام: پیش بینی آماری پهنه بندی خطر زلزله احتمالی با استفاده شبکه های عصبی مصنوعی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی زلزله
مقاله نقشه پهنه بندی
مقاله خطر زلزله
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله مطالعات آماری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سیوندی پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی محل وقوع زلزله های آتی همراه با تعیین درصد احتمال رخداد، می تواند در کاهش خطرات ناشی از زلزله بسیار سودمند باشد. تعیین محل های پیش بینی شده، سبب افزایش توجه به طراحی، به سازی لرزه ای و ارزیابی قابلیت اعتمادپذیری سازه های موجود در این مکان ها می شود. در پیش بینی زمان وقوع زلزله فرضیه ها و نظریه های گسترده ای مطرح است. هنوز شیوه ای دقیق برای پیش بینی زمان رخداد زلزله های آتی مورد تایید قرار نگرفته است. در مورد پیش بینی بزرگی زلزله، بررسی های گسترده ای انجام شده است، ولی در زمینه پهنه بندی مکان رخداد زلزله احتمالی هنوز هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. در این پژوهش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی خود سازمان یافته، در استان های سمنان و قم، مکان هایی که احتمال رخداد زلزله آتی وجود دارد، پیش بینی شده است. شبکه های عصبی مصنوعی انتخاب شده در این تحقیق، با دریافت الگوهای ورودی قادر به استخراج مشخصات الگوهای پیچیده ای از داده های ورودی (کاتالوگ زمین لرزه ها) است. سپس با پژوهش های آماری انجام شده، نقشه پهنه بندی مکان زلزله احتمالی ترسیم شده است. برای انجام این کار مشخصات زلزله های رخ داده بین سال های ۱۹۰۳ تا ۲۰۱۲ در استان های مورد نظر از پایگاه های مختلف لرزه ای جمع آوری شد. با توجه به نقشه های به دست آمده، بیش ترین احتمال وقوع زلزله در استان قم، در منطقه مرکزی این استان با احتمال ۳۱٫۶ درصد و در استان سمنان در محدوده شمالی این استان با احتمال ۲۸٫۹ درصد پیش بینی شده است.