مقاله پیشگیری از شکستگی استرسی استخوان در زنان نظامی: مطالعه مروری نظام مند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: پیشگیری از شکستگی استرسی استخوان در زنان نظامی: مطالعه مروری نظام مند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی استرسی
مقاله بیومکانیک
مقاله استخوان
مقاله زنان نظامی
مقاله مرور نظام مند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی ساره
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان زاده اردبیلی نیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شکستگی استرسی در پی قرارگرفتن استخوان تحت بارگذاری متناوب و زیر آستانه شکست، پیش از آنکه ترک های میکروسکوپی فرصت ترمیم یابند، ایجاد می شود. هدف این مطالعه بررسی شکستگی استرسی، علل بروز و عوامل خطر این آسیب می باشد.
روش: این مطالعه مروری نظام مند است که مقالات آن از پایگاه های معتبر علمی Pubmed،Science Direct Ovid  و ProQuest در بازه زمانی ۱۹۷۰ – ۲۰۱۲ و با کلیدواژه های شکستگی استرسی، زنان نظامی و ورزشکاران استخراج شدند.
یافته ها: عوامل محیطی (برنامه تمرینات فیزیکی، کفش، سطح تمرینی) و عوامل درونی (عوامل جمعیتی، بیومکانیکی، هورمونی و تغذیه ای) از مهم ترین عوامل بروز شکستگی استرسی بودند. افزایش تدریجی تمرینات فیزیکی و نظامی، ایجاد وقفه در برنامه آموزش نظامی بعد از ۲ تا ۳ هفته از شروع آموزش، استفاده از کفش نظامی مناسب، استفاده از کفی ضربه گیر، استفاده از ارتزهای داخل کفش، تبعیت از رژیم غذایی مناسب و درمان قاعدگی های نامنظم از جمله راه کارهایی بودند که این مطالعات برای جلوگیری از وقوع آسیب پیشنهاد نمودند.
بحث و نتیجه گیری: شکستگی استرسی یکی از عمده بیماری های اسکلتی در بین نیروهای نظامی و ورزشکاران بوده و شیوع این بیماری در بین زنان نظامی حدودا دو برابر مردان نظامی است.