مقاله پیشگویی هیپربیلی روبینمی شدید در نوزادان ترم و نزدیک ترم سالم ایرانی توسط نوموگرام بیلی روبین متری پوستی (Transcutaneous bilirubin nomogram) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۷۳ تا ۲۳۸۱ منتشر شده است.
نام: پیشگویی هیپربیلی روبینمی شدید در نوزادان ترم و نزدیک ترم سالم ایرانی توسط نوموگرام بیلی روبین متری پوستی (Transcutaneous bilirubin nomogram)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیپربیلی روبینمی نوزاد
مقاله بیلی روبین متری پوستی
مقاله بیلی چک
مقاله نوموگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: کساییان علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آرمانیان امیرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هیپربیلی روبینمی به عنوان شایع ترین علت بستری مجدد در نوزادان سالم شناخته شده است. هدف از این تحقیق، تعیین خطر بروز زردی شدید در روزهای آینده در نوزادان ترم و نزدیک ترم ایرانی هنگام ترخیص از بیمارستان توسط نوموگرام بیلی روبین متری پوستی بود.
روش ها: این مطالعه کاربردی، از نوع توصیفی بود و به صورت تصادفی بر روی ۴۵۰ نوزاد سالم انجام شد که سن حاملگی £ ۳۵ هفته و وزن £ ۲ کیلوگرم و سن بین ۱۴۰-۱۲ ساعت داشتند. بیلی روبین نوزادان قبل از ترخیص آن ها با دستگاه Bilichek که روی سینه و مابین دو Nipple قرار می گرفت، تعیین می شد و پس از ترخیص پیگیری می شدند. نوزادان بر اساس TCB (Transcutaneous bilirubin) هنگام ترخیص و سن نوزاد به ساعت و بر اساس نوموگرام بیلی روبین در ۴ گروه (خطر کم، خطر متوسط پایین، خطر متوسط بالا و خطر بالا) تقسیم شدند. در پیگیری در صورتی که نوزاد دچار زردی شده بود، دوباره بیلی روبین وی اندازه گیری می شد و نوزادانی که دچار زردی شدید شده بودند و نیاز به فتوتراپی داشتند، مشخص می شدند.
یافته ها: بر اساس TCB هنگام ترخیص و سن نوزاد به ساعت، ۲۰٫۰ درصد در گروه با خطر کم، ۳۳٫۱ درصد در گروه با خطر متوسط پایین، ۳۲٫۲ درصد در گروه با خطر متوسط بالا و ۱۴٫۷ درصد در گروه با خطر بالا طبقه بندی شدند. خطر بروز زردی شدید در پیگیری در گروه های با خطر کم تا زیاد به ترتیب ۱٫۴، ۶٫۹، ۱۳٫۶ و ۳۲٫۸ درصد بود. در طی این مدت، ۱۱٫۹ درصد نوزادان دچار زردی شدید بالای ۹۵ درصد شدند.
نتیجه گیری: با تهیه نوموگرام بیلی روبین بر اساس TCB و بر حسب عمر نوزاد به ساعت، می توان شدت بروز زردی شدید در نوزادان سالم ایرانی را در آینده تخمین زد. استفاده از روش TCB با دستگاه بیلی چک به طور معمول، که روش غیر تهاجمی می باشد، در زمان ترخیص در تمام دنیا برای نوزادان پیشنهاد می شود.