مقاله پیشگویی طول قد از طول ساق پا، طول ساعد و سن در سالمندان ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: پیشگویی طول قد از طول ساق پا، طول ساعد و سن در سالمندان ایرانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله تن سنجی
مقاله طول قد
مقاله طول ساق
مقاله طول ساعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاقی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعی شروان
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی بهارک
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء تغذیه یکی از مشکلات جدی دوران سالمندی است. برای ارزیابی وضعیت تغذیه در این گروه نیاز به بعضی از اندازه گیری های تن سنجی مانند طول قد نیاز است که به علت مشکلاتی مانند زمین گیر بودن بعضی از سالمندان و دفورمیتی های اسکلتی، معمولا اندازه گیری طول قد در این گروه سنی با مشکلاتی مواجه است. از این رو، هدف از انجام این مطالعه آن است که با استفاده از سایر شاخص های تن سنجی نظیر طول ساق پا و ساعد و سن، مدلی برای پیشگویی قد سالمندان ایرانی بیابیم.
روش ها: در مجموع ۱۶۵ نفر سالمند با سن ۶۰ سال و بالاتر، از بین حدود ۸۰۰ نفر سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، به صورت تصادفی ساده بر اساس کد پذیرش انتخاب شدند و برای آنها اندازه گیری قد به صورت ایستاده، طول ساق پا و طول ساعد انجام شد. با استفاده از اطلاعات ۹۹ نفر از سالمندان، مدل رگرسیون خطی چند متغیره، مدل پیشگویی اندازه قد در سالمندان زن و مرد ساخته شد. در ۶۶ نفر بقیه شرکت کنندگان مدل ساخته شده مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها: معادلات زیر برای پیشگویی طول قد از طول ساقپا، طول ساعد و سن برای زنان و مردان ساخته شد:
۷۸٫۹۲۸+(۱٫۴۳۰×طول ساق پا) + (۰٫۸۱۷×طول ساعد) – (۰٫۱۷۶×سن) = طول قد در مردان
۷۱٫۶۹۴+(۱٫۴۱۴×طول ساق پا) + (۱٫۰۸۴×طول ساعد) – ۰٫۲۷۷×سن) = طول قد در زنان
میزان R2 محاسبه شده برای مردان برابر است با ۰٫۶۳ و برای زنان ۰٫۵۲ بود. میزان خطای مدل برابر با ۰٫۴۴+ سانتی متر بود که برای مردان این خطا ۰٫۱۶- و در زنان۱٫۰۹ + سانتی متر بود که اختلاف معنی داری با اندازه قد ایستاده نداشتند.
نتیجه گیری:با استفاده از طول ساق، ساعد و سن، طول قد با خطای جزئی در سالمندان ایرانی قابل برآورد است. البته خطای مدل برای زنان بیشتر از مردان است.