مقاله پیشینه عفونت های بورخولدریایی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۵۴ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: پیشینه عفونت های بورخولدریایی در ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشمشه
مقاله شبه مشمشه
مقاله ایران
مقاله بورخولدریا مالئی
مقاله بورخولدریا سودومالئی
مقاله بورخولدریا سپاشیا کمپلکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارف نژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تاج زاده پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اولین گزارش عفونت های بورخولدریائی در ایران در حدود بیش از چهل سال پیش نشان می داد که عفونت هایی با عامل بورخولدریا به صورت محدود و صرفا در جمعیت های حیوانی گزارش می شدند. اما به دنبال اعلام موارد انسانی در سال های اخیرا در ایران، به نظر می رسد که توجه کافی به این گونه از عفونت ها در کشورمان صورت نگرفته و در تشخیص های بالینی و آزمایشگاهی جز موارد خاص مد نظر قرار نمی گیرند. هدف از طراحی این بررسی، اعلام وضعیت موجود عفونت بورخولدریایی در ایران به جهت اهمیت دهی در سیستم های بالینی و تشخیصی می باشد.
روش بررسی: این مقاله، یک بررسی مروری است که پس از جستجو در بانک های اطلاعاتی  ISI, SCOPUS MEDLINE, NCBI, CDC, WHOاستفاده شده و تا زمان ارسال برای چاپ، به روز شده است. همچنین برای جمع آوری گزارشات و مقالات مربوط به سال های گذشته، از کتاب های قدیمی، کتابچه های خلاصه مقالات کنگره ها و همایش های مربوطه داخلی و خارجی استفاده شده است.
یافته ها: پیشینه عفونت های بورخولدریایی در ایران به اولین گزارش رسمی جدا سازی عامل بیماری ملوئیدوزیس از اسب های انستیتو رازی در سال ۱۹۷۰ و بعد از آن، یک مورد پنومونی انسانی در سال ۱۹۷۷ اعلام گردید. بعد از یک فاصله زمانی طولانی، جداسازی و تعیین هویت درحد ژنومواریته باکتری بورخولدریا سپاشیا کمپلکس از پنومونی مبتلایان به سیستیک فایبروزیس در سال ۲۰۰۴ انجام شد. موارد بیماری گلاندرز در نزد ببرهای ارسالی به باغ وحش تهران در سال ۲۰۱۱ گزارش گردید و در نهایت در سال ۲۰۱۲ یک مورد بیماری ملوئیدوزیس انسانی در نزد مسافری که به مدت دو هفته به منطقه بومی بیماریی سفر کرده بود، اعلام شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اعلام موارد جدید عفونت های بورخولدریایی در جوامع انسانی، در کشور ما معلوم نبودن جایگاه باکتری های جنس بورخولدریا در عفونت های رایج، مقاوم بودن برخی از عفونت های بورخولدریایی به آنتی بیوتیک، عدم تشخیص این گونه عفونت ها در بالین و آزمایشگاه، موجه به نظر می رسد که محققان رشته های پزشکی و پیراپزشکی در زمینه شناسائی بالینی و آزمایشگاهی باکتری های جنس بورخولدریا مطالعات بیشتری انجام داده، لذا جایگاه و اهمیت این دسته از باکتری ها را در عفونت های موجود مشخص نمایند.