مقاله پیشینه ترسل و نامه نگاری در ایران از آغاز تا قرن ششم هجری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: پیشینه ترسل و نامه نگاری در ایران از آغاز تا قرن ششم هجری
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسل
مقاله نامه نگاری
مقاله پیشینه ترسل
مقاله مکاتبب دیوانی
مقاله دیوان رسائل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترسل یا نامه نگاری از کهن ترین فنون نگارش است که هم به نثر و هم به نظم، و گاه درآمیخته ای از نظم و نثر، در تاریخ زبان فارسی دیده می شود. ترسل در ایران پیشنه ای دیرینه دارد که رد پای آن به دوران هخامنشیان بر می گردد. قدیم ترین اثری که به زبان پهلوی در فن ترسل به دست آمده رساله کوچک «آیین نامه نویسی» است و نامه تنسر مهم ترین متن بازمانده از دوران اردشیر ساسانی است. کاتبان درباری ایران به شیوه ترسل اقبال درخور توجهی نشان می دادند. این ترسلات تا سال ۷۸ هجری به زبان پهلوی و پس از آن ابتدا به زبان عربی سپس کم کم به زبان فارسی بوده است.
در این مقاله به روش توصیفی، با تفکیک دوره ها و ذکر نام دبیران مشهور هر دوره به پیشینه نامه نگاری در ایران، از دوران پیش از اسلام تا آغاز قرن ششم پرداخته شده است.