مقاله پیشنهاد توابع انتقالی تخمین رطوبت خاک بر اساس بعد فرکتال بافت خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۶۳۰ تا ۶۴۱ منتشر شده است.
نام: پیشنهاد توابع انتقالی تخمین رطوبت خاک بر اساس بعد فرکتال بافت خاک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بعد فرکتال بافت
مقاله توابع انتقالی
مقاله برآورد رطوبت خاک
مقاله روابط نمایی
مقاله UNSODA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استواری یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی هرچگانی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گیری رطوبت در مکش های مختلف، صرف نظر از هزینه ها، نیازمند وقت زیادی است. لذا تخمین رطوبت خاک با استفاده از خصوصیات پایه ای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بعد فرکتال بافت-رطوبت حجمی و ارائه روابط کمی برآورد رطوبت در هشت مکش خاک با استفاده از بعد فرکتال بافت است. برای این منظور از ۱۹۵ نمونه خاک UNSODA استفاده شد. در این مطالعه، از رابطه سپاس خواه و تفته (۲۰۱۳) جهت برآورد بعد فرکتال بر اساس درصد اجزای بافت خاک استفاده شد. رابطه بعد فرکتال- رطوبت بیشتر از یک روند نمایی پیروی می کند. تعدادی تابع نمایی بر مبنای بعد فرکتال و چگالی ظاهری برای برآورد رطوبت در دامنه منحنی رطوبتی خاک ارائه شد. این توابع پیشنهادی عموما کارآیی خوب، قابل مقایسه و گاها بهتری در مقایسه با روابط خطی موجود از جمله توابع جدید قنبریان- میلان (۲۰۱۰) نشان می دهند.