مقاله پیشبینی ریزساختار حاصل از پیچش گرم در آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: پیشبینی ریزساختار حاصل از پیچش گرم در آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل ریزساختاری
مقاله تبلورمجدد دینامیکی
مقاله فرایند ترمومکانیکی
مقاله آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: سیدین سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بادامی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یک مدل ریزساختاری برای شبیه سازی نحوه وقوع و پیشروی تبلورمجدد دینامیکی طی فرایند ترمومکانیکی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ توسعه داده شده است. در این مدل از یک هشت وجهی ناقص برای مدل کردن دانه و زیردانه استفاده شده که مطابق شرایط اعمال کرنش ها در سه بعد تغییرشکل می دهد. تاثیر دندانه دار شدن مرزهای اصلی هنگام تغییرشکل و مهاجرت مرزدانه ها در محاسبات وارد شده است. کرنش آغاز و پایان تبلورمجدد، اندازه دانه میانگین و کسر مرزهای فرعی و روند تغییر این پارامترهای ریزساختاری از مدل تخمین زده شده است. نتایج مدل با نتایج آزمایش های عملی پیچش گرم ارزیابی شده است. مقایسه ها، سازگاری بسیار خوب مدل را با نتایج آزمایش نشان می دهد.