مقاله پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۳۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول دادرسی
مقاله اصول کلی حقوقی
مقاله اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
مقاله قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی
مقاله موسسه حقوق آمریکا
مقاله موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی
مقاله نظریه همکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غمامی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که دو موسسه حقوقی بین المللی آن را تهیه و پیشنهاد کرده اند یکی از اسناد ارشادی بین المللی در سلسله مراتب منابع آیین دادرسی مدنی است. هدف از نوشتن این اصول یکنواخت سازی مقررات حقوق دادرسی با استفاده از ابزارهای هماهنگ سازی و نزدیک سازی است. این که اصول که به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شده اند از چه نوآوری هایی برخوردارند و چه نقاط ضعفی در آن ها دیده می شود، موضوع این مقاله می باشند.