مقاله پیام مولانا برای جهان امروز و انسان معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۳۴۷ تا ۳۶۷ منتشر شده است.
نام: پیام مولانا برای جهان امروز و انسان معاصر
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقلانیت مدرن
مقاله عقل جزیی
مقاله عقل کلی
مقاله بهره گیری از عقل
مقاله یادگیری
مقاله هم بستگی عقل و قلب
مقاله قدرت و توانایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قریب حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهان امروز دارای تفاوت هایی بسیار با دوران گذشته است. عنصر اصلی تفاوت های مربوط را می توان در «کیفیت عقلانیت» و «نوع خردورزی» خلاصه کرد. عقلانیت نوین و مدرن، با وجود قابلیت ها و توانایی ها، کاستی هایی نیز دارد که محتاج بازاندیشی های گسترده است.
از آن جا که «مولانا جلال الدین محمد بلخی»، دارای دیدگاه های بدیع، جامع و انتقادی نسبت به عقلانیت است، در این مقاله با الهام از اندیشه ها و افکار بلند وی، به شرح مباحث مربوط به «عقلانیت» پرداخته و تبیین اجمالی حلقه مفقوده عقلانیت مدرن در عصر کنونی پرداخته شده است. مقاله درصدد پاسخ گویی به دو سوال اساسی است:
۱- مولفه های بهره گیری مناسب از عقل چیست؟
۲- آثار بهره گیری مناسب از عقل چیست؟
در پاسخ به سوال اول، به تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون و ملزومات بنیانی شکوفایی عقل هم چون «یادگیری» و «هم بستگی عقل و قلب» پرداخته شده و در پاسخ به سوال دوم، نسبت به ریشه یابی روابط تنگاتنگ «دانایی» و «عقلانیت» با «توانایی» و «قدرت» که از آثار اصلی و اساسی بهره گیری مناسب از عقل محسوب می شود، اقدام گردیده است.