مقاله پیامد سیاست های افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در استان فارس (رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: پیامد سیاست های افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در استان فارس (رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی ریاضی مثبت
مقاله کم آبیاری
مقاله کاهش آب در دسترس
مقاله سیاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوستانی فردین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: معین الدینی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود آب یک مشکل جهانی رو به تزاید است و افزایش جمعیت، بهبود سطح زندگی و تقاضای درحال افزایش برای کیفیت محیط زیست، دولت ها را برانگیخته تا برای مدیریت بهتر منابع آب موجود، راه کارهای بهتری را ارائه نمایند. افزون بر آن، علائق سیاسی در حال رشدی برای کاهش آب مورد استفاده در بخش کشاورزی وجود دارد که منافع محیطی کافی و افزایش رفاه دیگر مصرف کنندگان آب را به دنبال دارد. این موضوع، موجب افزایش بیشتر تجزیه تحلیل های اقتصادی، برای بررسی رفتار کشاورزان با استفاده از روشهای برنامه ریزی ریاضی، به خصوص برنامه ریاضی مثبت را در پی داشته است. در مطالعه حاضر، از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده، که برای روشهای کم آبیاری که در دوره مرجع مشاهده نشده کاربرد دارد، استفاده شد. این مطالعه در شهرستان مرودشت که با کمبود آب و کاهش سطح سفره های آب زیر زمینی مواجه است، در سال ۹۱ انجام شد. سیاستهای اعمال شده شامل افزایش ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ درصدی در قیمت آب آبیاری و کاهش ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ درصدی در مقدار آب آبیاری دردسترس بود. نتایج نشان دادند که، افزایش هزینه آبیاری و کاهش آب دردسترس، در پذیرش کم آبیاری موثر است. افزون بر آن، تاثیر سیاست کاهش آب در دسترس نسبت به سیاستهای افزایش قیمت، بر تغییر الگوی کشت بیشتر بود. لذا توصیه می شود که از سیاستهای کاهش آب در دسترس استفاده شود.