مقاله پیامد بیماران بستری شده با تشخیص احتمالی آنفلوانزای H1N1 نوپدید در جریان پاندمی سال ۲۰۰۹ در بیمارستان ارجاعی شهر اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: پیامد بیماران بستری شده با تشخیص احتمالی آنفلوانزای H1N1 نوپدید در جریان پاندمی سال ۲۰۰۹ در بیمارستان ارجاعی شهر اردبیل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفولانزای H1N1
مقاله بیماران بستری
مقاله پیامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقابالایی محرم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشاهی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: شهباززادگان بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ششگلانی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدجان ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با بروز ویروس آنفلوانزای H1N1 نوپدید و به دلیل کثرت مراجعین به درمانگاه و نیز افزایش قابل ملاحظه موارد بستری در زمان پاندمی، مطالعه حاضر با هدف بررسی بیمارانی که با تشخیص احتمالی آنفلوانزای H1N1 در بیمارستان امام خمینی اردبیل بستری شده بودند انجام گردید. بیماران از نظر علائم بالینی، آزمایشگاهی و پیامد بستری (شامل مرگ و میر و تشخیص قطعی) مطالعه شدند. میزان اشغال تخت در بخش ها و آی سی یو و میانگین روزهای بستری محاسبه گردید.
روش کار: مقاله حاضر محصول یک مطالعه مقطعی است. کلیه ۱۱۸ بیمار مبتلا به علائم تنفسی حاد که از اول آبان تا آخر دی ماه سال ۱۳۸۸، با تشخیص احتمالی آنفلوانزای H1N1 نوپدید حداقل یک روز در بیمارستان بستری شده بودند وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بدون دخالت تیم درمان در روند آن جمع آوری شد. پرسش نامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و تظاهرات رادیوگرافیک و پیامد بیماری بود. نتایج بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: تعداد ۱۱۸ بیمار مطالعه شدند. ۷۱ بیمار (%۶۰٫۲) زن و ۴۷ بیمار (%۳۹٫۸) مرد بودند. میانگین سنی افراد بستری شده ۳۳٫۸۱±۱۵٫۶۴ سال و بیشترین نسبت مبتلایان بستری شده در محدوده سنی ۱۵ تا ۳۰ سال بود. شایعترین یافته در گرافی سینه انفیلتراسیون ریوی دو طرفه و شایعترین شکایت تب، ضعف و بیحالی بود. ۱۲٫۷ درصد از بیماران اسهال داشتند. لکوپنی (WBC<4000) و لکوسیتوز (WBC> 10000) به ترتیب (۴٫۵۸) درصد و (۳۳٫۰۲) درصد از موارد وجود داشت. ۹ نفر (%۷) به دلیل نیاز به مراقبت های ویژه به آی سی یو منتقل شدند. در ۲۱ مورد (۱۸%) نتیجه تست واکنش زنجیره ای پلی مراز مثبت شد که شامل ۳ نفر از ۹ بیمار بستری در ICU هم می شد. مورتالیته بیماران بستری شده در آی سی یو که تشخیص آن ها قطعی شد ۳۳% بود. ۴۸٫۳ درصد از بیماران بستری حداقل یک بیماری مستعد کننده زمینه ای داشتند. تعداد کل روزهای بستری، ۵۷۷ روز بود که شامل ۵۱۹ روز بستری در بخش و ۵۸ روز بستری در ICU بود. میانگین روزهای بستری برای هر نفر بیمار ۴٫۸۸ روز بود.
نتیجه گیری: نشانه یا علامت پاتوگونومیک بالینی برای افتراق عفونت
H1N1 از سایر عفونت های دستگاه تنفسی وجود نداشت. انفیلتراسیون های دوطرفه ریوی در گرافی سینه، وجود قابل ملاحظه اسهال و لکوپنی به عنوان تظاهرات غیرمعمول و نسبت بالای خانم های حامله در بین افراد بستری شده از مهمترین یافته ها بودند.