مقاله پیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی امام صادق (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۲۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: پیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی امام صادق (ع)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام صادق (ع)
مقاله فرهنگ
مقاله مهندسی فرهنگی
مقاله جامعه شیعه
مقاله تمدن اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک آفرین مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جان ‌احمدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود انحرافات فرهنگی و بدعت های دینی در عصر امویان، لزوم بازنگری در فرهنگ اسلامی به ویژه فرهنگ مذهب تشیع را فزونی بخشیده بود. مناسب ترین شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مختص عصر امامین صادقین (ع) بود که فرصتی مناسب برای انجام فعالیت های فرهنگی را فراهم آورد. امام صادق (ع) از بسترها و زمینه های موجود عصر خویش بهره جست و توانست با انجام فعالیت های فرهنگی گسترده، نظام فرهنگی جامعه شیعه را طراحی و مدیریت نماید. هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که مهم ترین پیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی امام صادق (ع) چه بود؟ با بررسی منابع و گردآوری و پردازش اطلاعات به شیوه توصیفی تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد:
مهم ترین دستاوردهای تلاش و فعالیت امام صادق (ع)، توسعه تشیع، نظام مند شدن عقاید و باورها، شکل گیری تشکیلات سیاسی، پویایی فقه شیعی و شکل گیری نظام آموزشی منسجم می باشد. در واقع مهندسی فرهنگی امام صادق (ع) از طرفی موجبات شکل گیری ساختار فرهنگی شیعه و از طرف دیگر زمینه های پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی را فراهم آورد.