مقاله پیامدهای زندگی با اختلال استرس پس از ضربه: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۹۲ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: پیامدهای زندگی با اختلال استرس پس از ضربه: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومای روانی
مقاله اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ
مقاله پیامدهای بیماری
مقاله تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیرتی نیر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی سیدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضربه شدید روانی برای هر فردی بالقوه تهدیدکننده است و مزمن شدن اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ، امکان ابتلا به سایر اختلالات روانی را به همراه دارد. این مطالعه با هدف، توصیف پیامدهای زندگی با اختلال استرس پس از ضربه انجام گردید.
روش: مطالعه کیفی حاضر بر روی ۲۰ جانباز مرد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق به روش نمونه گیری هدفمند در سال ۱۳۹۰ انجام شد. داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: پیامدهای زندگی با اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ بر اساس تجارب مشارکت کنندگان در سه طبقه اصلی «پیامدهای روانی»، «پیامدهای جسمی» و «پیامدهای اجتماعی» دسته بندی شدند. ۱٫ پیامدهای روانی مشتمل بر سه زیر طبقه نقصان اعتماد به نفس، نقصان در تفریح و سرگرمی و احساسات و عواطف منفی ۲٫ پیامدهای جسمی شامل چهار زیر طبقه مشکلات خواب، تغییر عملکرد جنسی، درد اعضای مختلف بدن و محدودیت در فعالیت فیزیکی ۳٫ پیامدهای اجتماعی شامل سه زیر طبقه روابط بین فردی معیوب، نقصان درامد و شغل و محدودیت در انجام وظایف بودند.
نتیجه گیری: اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ بر حیطه های مختلف سلامتی این گروه از مددجویان شامل جسمی، روانی و اجتماعی تاثیر منفی گذاشته بود و کاهش این مشکلات، مستلزم مداخلات و پایش مستمر وضعیت بهداشتی درمانی این مددجویان می باشد.