مقاله پیامدهای بارداری در زنان باردار با تست چالش گلوکز غیرطبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۴۸ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: پیامدهای بارداری در زنان باردار با تست چالش گلوکز غیرطبیعی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت بارداری
مقاله پره اکلامپسی
مقاله مایع امنیون
مقاله پیلونفریت
مقاله تست تحمل گلوکز طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرویزی شمسی
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواری سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: زنان باردار دارای تست چالش گلوکز غیرطبیعی (glucose challenge test) علی رغم طبیعی بودن تست تحمل گلوکز (oral glucose tlerance test) در معرض خطر افزایش ماکروزومی جنین، پره اکلامپسی و افزایش میزان سزارین هستند. این مطالعه به منظور تعیین پیامدهای بارداری در زنان باردار دارای تست چالش گلوکز غیرطبیعی و تست تحمل گلوکز طبیعی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مورد شاهدی روی ۶۰ زن باردار (سن بارداری ۲۸-۲۴ هفته) دارای تست چالش گلوکز غیرطبیعی (بیشتر از (۱۳۰ mg/dl با تست تحمل گلوکز طبیعی و ۶۷ زن باردار با تست چالش گلوکز طبیعی (کمتر از (۱۳۰ mg/dl در بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه در سال ۱۳۸۹ انجام شد.
یافته ها: زایمان با وکیوم، پلی هیدرامینوس، پره اکلامپسی، پیلونفریت و وزن کم زمان تولد نوزاد در گروه مورد به صورت معنی داری بیشتر از شاهد بود (P<0.05). بین دو گروه مورد و شاهد از نظر مرده زایی، ناهنجاری نوزاد، دیسترس تنفسی و دیستوشی شانه تفاوت اماری معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری: در زنان باردار با GCT مختل و OGTT طبیعی، پلی هیدرامنیوس، پره اکلامپسی و پیلونفریت در مقایسه با زنان با بارداری طبیعی بیشتر است.