مقاله پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلان شهر تهران
مقاله امنیت اجتماعی
مقاله جرم و جنایت
مقاله تمرکز جمعیت
مقاله حیات اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بساطیان سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حل هر مساله اجتماعی و انسانی نیازمند بررسی همه جانبه آن است و ریشه یابی مساله مهم ترین گام در این زمینه محسوب می شود. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت موضوع، به روش کتاب خانه ای انجام گرفته است زیرا مطالعات کتاب خانه ای امکان درک بهتر موضوع را برای محقق فراهم و ساده سازی واقعیت و استناد به مبانی پذیرفتنی را برای او امکان پذیر می سازد. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع بررسی شده است و سپس مهم ترین نظریه های برنامه ریزان شهری در ارتباط با جرم و جنایت و همچنین پیامدهای امنیتی آن در کلان شهر تهران مورد بحث قرار گرفته است. بررسی همه جانبه پدیده تمرکز جمعیت در کلان شهر تهران نشان می دهد که بسترهای جرم خیزی با پدیده جذب جمعیت همراه شده و به وقوع ناامنی دامن زده است. از این رو، حل مساله حاد ناامنی در کلان شهر تهران نیازمند بهبود شرایط زندگی مهاجران، با هدف جذب جمعیت در مبدا و جلوگیری از تمرکز جمعیت، در این شهر است.