مقاله پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر آن: داده های تابلویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر آن: داده های تابلویی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضای طلا
مقاله تورم
مقاله بازار مالی
مقاله روش گشتاورهای تعمیم یافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخایر طلا در ترازنامه بانک های مرکزی دنیا از یک طرف و جذابیت آن در مقاصد سرمایه گذاری و مقابله با محیط بی ثبات کلان اقتصادی از طرف دیگر باعث شده این فلز ارزشمند حتی بعد از فروپاشی نظام برتون وودز نیز مورد توجه سیاست گذاران، محققان و بازیگران بازارهای کلان اقتصادی قرار بگیرد. مقاله حاضر پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر آن را طی دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۰ برای ۲۵ کشور در حال توسعه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد مطالعه قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل اثرگذار بر تقاضای طلا، تقاضای دوره گذشته طلا بوده است. سایر عوامل تعیین کننده تقاضای طلا که اثر مثبتی بر تقاضای آن داشته اند، درآمد سرانه، رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، اعتبارات بخش خصوصی و نرخ بهره حقیقی بوده اند. تغییرات متغیرهایی نظیر نوسانات درآمد سرانه، نوسانات نرخ تورم و ارزش بازار مالی نیز در جهت عکس بر تقاضای طلا اثر داشته اند.