سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمان ساعدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد،گروه حسابداری،اصفهان ایران
زهره زیودار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد،گروه حسابداری،اصفهان ایران
ناصر ریاحی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،گروه حسابداری،اصفهان ایران

چکیده:

اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب ازجمله مسائلی است که برای انسان ها اهمیت زیادی دارد شغل و حرفه دررابطه با جوانان از اهمیتی دوچندان برخورداراست امروزه مدیریت کلان کشور به دنبال استفاده ازروشهای علمی برای شناخت و کنترل عوامل مشکل آفرین درزمینه اشتغال و تبدیل چالشها به فرصت ها است مسائل و مشکلات اقتصادیک ازعوامل مهم درافزایش نرخ بیکاری و کاهش جذب جوانان به حیطه های کاری میباشد یکی از مشکلات اقتصادی پولشویی است که ازتبعات زیانبارآن کاهش اشتغال مولد است پول شویی عملی غیرقانونی است که درآمد حاصل ازخلاف شرع و یا قانون طی فرایندی ساده و یا پیچیده قانونی می شود از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است تدابیر اعمال شده دربازارهای مالی پیشرفته برای شناسایی و تعقیب موارد پول شویی فعالیت تبهکاران را به بازارهای کمتر توسعه یافته سوق داده است.