مقاله پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انار (Ectomyelisceratoniae (Lep.: pyralidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۷ منتشر شده است.
نام: پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انار (Ectomyelisceratoniae (Lep.: pyralidae
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم گلوگاه انار
مقاله Ectomyelolis ceratoniae
مقاله پوشش گذاری
مقاله نی ریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادی
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شب پره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) یکی از مهمترین آفات میوه انار در ایران است. در این تحقیق تاثیر بهترین زمان پوشش گذاری بر میزان آلودگی میوه به کرم گلوگاه انار در منطقه نی ریز (استان فارس) از اردیبهشت تا مهرماه سال ۱۳۹۱ مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق ۴۵ درخت از یک باغ انار به صورت تصادفی انتخاب شد. تیمارها شامل: پوشش گذاری تاج گل، پوشش گذاری تاج میوه، پوشش گذاری تمام گل و پوشش گذاری تمام میوه انار بود. مقایسه میانگین آلودگی تیمارها به آفت، اختلاف بین تیمارها را نشان داد. نتایج نشانگر میانگین نرخ آلودگی ۲۵٫۳ درصد و ۹٫۶ درصد به ترتیب برای شاهد و پوشش گذاری کامل گل با تور پارچه ای در دهه دوم اردیبهشت ماه بود. بنابراین پوشش گذاری کامل گل با تور پارچه ای در دهه دوم اردیبهشت ماه می تواند منجر به کاهش ۶۲ درصد خسارت میوه نسبت به شاهد گردد. بالاترین درصد آلودگی برای استفاده از تور پارچه ای بر روی تاج میوه (۱۴٫۴ درصد) و کمترین آن برای استفاده از تور پارچه ای در گل انار (۹٫۶ درصد) ثبت شده بود. مقایسه میزان ریزش گل، میزان ترکیدگی و مقدار آلودگی به کرم گلوگاه انار در تیمارهای مختلف نشان داد که اعمال روش پوشش گذاری تمام گل با تور پارچه ای در دهه دوم اریبهشت ماه بهترین کارایی در کاهش خسارت شب پره کرم گلوگاه انار را نشان می دهد. بنابراین، نتایج نشان داد که استفاده از تور پارچه ای بر روی گل های انار می تواند در این منطقه توصیه شود.