سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد احمدی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمدرضا میبدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

شبکه حسگر بی سیم که برای نظارت و کنترل یک محیط خاص مورد استفاده قرار میگیرند از تعداد زیادی گره حسگر ارزان قیمت متشکل شده اند که بصورت متراکم دریک محیط پراکنده می شوند یکی از مسائل مهمی که دربحث شبکه های حسگر هبی سیم مطرح است مسئله پوشش حسگری محیط است این مساله از این سوال اساسی ناشی می گردد حسگرها چگونه استقرار یابند که تمام محیط فیزیکی مورد نظر را پوشش دهند؟ دراین مقاله مساله پوشش محیط درشبکه های حسگر با استفاده از غیر فعال نمودن نودهای غیرضروری و فعال نگهداشتن بهینه نودها با استفاده از تکنیک آتوماتاهای یادگیر سلولی حلمی گردد تا در مصارف انرژی صرفه جویی به عمل آمده و عمر شبکه افزایش یابد روش ارایه شده با استفاده ازنرم افزار شبیه ساز J-sim شبیه سازی گردیده است نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی نسبت به روشهای مشابه می باشد.