سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد رشتچی – دانشجو مقطع کارشناسی ارشد گرایش سرامیک مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
محمد علی فقیهی ثانی – عضو هیئت علمی با درجه علمی دانشیاری ، گرایش سرامیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه پوشش های کرومات لانتانیم در طراحی اتصال دهنده های پیل سوختی اکسید جامد به دلیل هدایت الکتریکی بالا، مقاومت به اکسیداسیون و پایداری شیمیایی مطلوب در دماهای بالا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق کرومات لانتانیم به عنوان پوشش بر روی فولاد زنگ نزن فریتی قرار گرفت. ابتدا طی یک فرآیند هیدرولیز یک سل پایدار از محلول اولیه حاوی لانتانیم ساخته شد، سپس زیر لایه فولادی به روش غوطه وری به داخل سل فرو برده شد و با سرعت ثابت ۶cm/min خارج شد تا یک لایه نازک ژل بروی سطح زیر لایه فولادی تشکیل شود. در مرحله بعد نمونه پوشش داده شده به آون منتقل شد و در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد خشک شد تا رطوبت و آب ساختاری آن به آرامی خارج گردد. به منظور افزایش ضخامت پوشش، عملیات پوشش دهی و خشک کردن به طور ۳ مرتبه متوالی انجام گرفت و پس از آن پوشش یکدست و یکنواختی روی زیرلایه شکل گرفت. در نهایت نمونه ها به مدت ۱ ساعت در کوره در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد حرارت دیدند تا پوشش نهایی در این دما تشکیل گردد. بررسی مورفولوژی و سطح مقطع پوشش توسط آنالیز و EDAX و SEM همچنین بررسی های فازی از پوشش توسط آنالیز XRD انجام شد.