سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گرو
سمیره هاشمی نجف آبادی – عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه زیست پز
مسعود سلیمانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه خون شناسی،

چکیده:

پاسخ سامانه ایمنی میزبان در برابر آنتی ژن های گروه های خونی دهنده به عنوان مشکل مهم انتقال خون به خصوص برای بیماران نیازمند به دریافت مکرر خون (مبتلا به کم خونی تالاسمی و سلول های داسی شکل)مطرح است. روش پیشنهادی برای حل این مشکل، پوشش دهی آنتی ژن های سلول قرمز خون با اتصالکووالانسی پلی اتیلن گلایکول فعال شده است. هدف از این مطالعه، به دست آوردن شرایط بهینه پوشش دهی آنتی ژن های اصلی و فرعی با پلی اتیلن گلایکول فعال شده با سوکسینیمیدیل والرات در وزن های ملکولیKDa 20-10است. به منظور بررسی اثر متغیرهای فرآیند بر پوشش ایجاد شده، از طراحی آزمایش ها به روشCCD استفاده شد. میزان مهار انعقاد سلو لهای قرمز خون توسط پادتن های اصلی و فرعی گروه های خونی، به عنوان معیاری برای ارزیابی مقدار پوشش دهی سطح سلول ها با پلیمر در نظر گرفته شد. محاسبات آماری نشان دادند که پلی اتیلن گلایکول به طور مؤثرتری موجب پوشش دهی آنت یژن فرعیKell نسبت به آنتی ژن های اصلی شده است و در سطوح بالای غلظت و وزن ملکولی نتایج مطلوب تری به دست آمد