سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه علم و صنعت
شمس الدین میردامادی – استاد دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مواد
حمیدرضا رضایی – استاد دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مواد

چکیده:

امروزه استفاده از پوششهای نانو کامپوزیتی به عنوان یک فناوری جدید اصلاح سطح رو به گسترش است. در این تحقیق پوشش نانوکامپوزیتی مس- نیکل-تنگستن/ کاربید سیلیسیم بر روی زیرلایهای ازجنس فولاد کم کربن ایجاد گردید. روش مورد استفاده برای تولید این پوشش، رسوبدهی الکتروشیمیایی توسط جریان مستقیمDC) از حمام حاوی ذرات کاربید سیلیسیم بود. میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) وآنالیزگرEDS جهت بررسی مورفولوژی و درصد حضور ذرات و نحوه توزیع ذرات بهکار گرفت هشد. همچنین میکروسختی پوششها در سطح مقطع پوشش اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که حضور نانوذراتSiC ریزساختار و مورفولوژی پوشش را تحت تأثیر قرار میدهد و با افزایش میزان نانوذرات در پوشش سختی افزایش مییابد