سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان فرحبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
علی عظیمی –

چکیده:

آلیاژ سازی مکانیکی روشی نوین و کارا جهت تولید پوششهایی با ضخامت میکروبی برروی زیرلایه ی جامد می باشد دراین مقاله پودر اولیه مس توسط گلوله های نیکلی دریک آسیا گلوه ای ماهواره ای در زمان های مختلف آسیا تحت عملیات مکانیکی قرارگرفت نفوذ دوجانبه عناصر نیکل و مس درطول آسیاکاری منجر به تشکیل محلول جامد Ni-Cu و ایجاد پوشش کامپوزیتی برسطح گلولههای نیکلی می شود حداکثر سختی پوشش تا سه برابر سختی زیرلایه HV0.01594 افزایش یافت مشخصات میکروساختاری سطح پوشش با استفاده از آنالیزهای متعدد از جمله میکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترون رویشی SEM و میکروانالیز پروب الکترونی EPMA نشان داد که با استفاده از روش و شرایط عملیاتی مناسب پوشش ضخیم و متراکم روی سطح گلوله های نیکلی تشکیل میگردد.