مقاله پوشش دهی سرامیک ZRO2 با تکنولوژی پلاسمای الکترولیتی کاتدی بر روی تیتانیوم و بررسی خواص سایشی و خوردگی آن در محلول رینگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: پوشش دهی سرامیک ZRO2 با تکنولوژی پلاسمای الکترولیتی کاتدی بر روی تیتانیوم و بررسی خواص سایشی و خوردگی آن در محلول رینگر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش سرامیکی
مقاله زیرکونیا
مقاله فلز تیتانیوم
مقاله پلاسمای الکترولیتی کاتدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: محزون فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جوادپور سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: جان قربان کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق ایجاد پوشش سرامیکى زیرکونیا بر روى فلز تیتانیوم به روش پلاسماى الکترولیتی کاتدى به منظور بهبود خواص سطحی مى باشد. حمام الکترولیت با استفاده ازمحلول K2ZrF6(8g/Lit) درآب ساخته شد. بررسی ساختار و ترکیب پوشش ایجاد شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)  و دستگاه تفرق اشعه ایکس(XRD) انجام گردید که نتایج حاکى از تشکیل سرامیک زیرکونیا بر روى فلز تیتانیوم بود. نتایج آزمایش خوردگی با روش ولتا متری سیکلی نشان داد که این تغییر ترکیب در سطح تیتانیوم باعث بهبود خواص خوردگى می شود. همچنین مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک نمونه ها با استفاده از دستگاه پین روی صفحه مورد بررسی قرار گرفت. سختی و زبری نمونه ها نیز اندازه گیری شد. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که تغییر مورفولوژی سطحی، باعث بهبود خواص سایشی و بالا رفتن سختی سطح می گردد.