سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد براری – گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
ناصر شریفی سنجانی – دانشکده شیمی- پردیس علوم – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله پوشش دادن نانو ذرات سیلیکا به عنوان یک ترکیب معدنی توسط پلی استایرن و پلی(بوتیل متاکریلات) در محیط مینی امولسیونی مورد مطالعه قرار گرفته است. عمل پوشش دادن ذرات سیلیکا به کمک یک منومر آمینی به نام دی متیل آمینو اتیل متاکریلات DM) و با بهره گیری از برهمکنش یونی بین این منومر بازی و سطح اسیدی ذرات سیلیکا، صورت گرفت. متغیرهایی که در واکنش پوشش دادن مورد بررسی قرار گرفت شامل اندازه ذرات سیلیکا، نوع و غلظت منومر بود. همچنین مشخصه هایی از هیبریدهای تشکیل شده همچون شکل، اندازه ذرات، درصد پلیمر و رفتار حرارتی هیبریدهای تشکیل شده مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعات میکروسکوپ الکترونی مشخص شد که بر حسب نوع منومر، هیبریدهایی با مورفولوژیهای گوناگون بوجود می آیند. در مطالعات رفتار حرارتی هیبریدها نشان داده شد که وارد شدن سیلیکا در ماتریس پلیمری، باعث افزایش پایداری حرارتی و دمای شیشه ای ماتریس پلیمری می گردد. همچنین طیف مادون قرمز هیبریدهای تهیه شده، مورد مطالعه قرار گرفت.