مقاله پوشاک محلی بلوچ ها و پیوستگی آن با هویت ملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: پوشاک محلی بلوچ ها و پیوستگی آن با هویت ملی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوچ
مقاله پوشاک محلی بلوچی
مقاله هویت ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی حاجی سیدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سکینه خاتون
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشاک مردم ایران نوعا یکی از اسناد هویت ملی آنان به شمار می رود. بلوچ ها به عنوان یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین اقوام ایرانی، دارای پوشاک مخصوص به خود هستند که نوعا ملاک تمایز آنها از دیگر گروه ها و طوایف ایرانی فراهم است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ پوشاک محلی و هویت ملی، و بنا به اهمیت پوشش سنتی در بین بلوچ ها، این مساله در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، سعی نگارندگان بر آن است گه به معرفی و مطالعه پوشاک زنان و مردان بلوچ بپردازند. نتیجه مطالعات حکایت از آن دارد که پوشاک محلی بلوچ ها با زندگی آنها ارتباط مستقیم دارد به گونه ای که ضمن معرفی و شناساندن مردم بلوچ، گواهی آشکار بر هویت آنان به عنوان یکی از اقوام اصیل ایرانی است.