سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدناصر موسوی – مجری ICT روستایی شرکت مخابرات استان زنجان

چکیده:

یکی از موضوعات مورد توجه در دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، چگونگی ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به نقاط محروم و روستاها می‌باشد. بنابراین هر راهکاری که بتواند کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده را در این دفاتر افزایش دهد از دید مدیریتی ارزشمند بوده و در راستای توسعه جامعه اطلاعاتی و افزایش ضریب اطمینان مردم به خدمات ارایه شده می‌باشد. چنانچه این خدمات به صورت نامطلوب ارایه شود نه تنها هدف اصلی ایجاد این دفاتر که تبدیل شدن به پیشخوان دولت می‌باشد محقق نخواهد شد بلکه مردم برای استفاده عادی از خدمات اولیه اینترنتی نیز میل و رغبت نخواهند داشت. لذا با توجه گستردگی و پراکندگی جغرافیایی دفاتر ICT روستایی و رویکرد شرکت مخابرات برای کاهش نیروی انسانی و مکانیزه نمودن سیستمها، ایجاد یک سایت متمرکز جهت مدیریت دفاتر ICT روستایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. ایجاد چنین مرکزی نه تنها باعث کاهش چمشگیر هزینه نگهداری سیستمها بعلت کاهش تعداد اعزام به ماموریت شده بلکه باعث کاهش زمان رفع خرابی و انجام نظارت دقیقتر و هدفمند برای دفاتر ict می‌گردد. با توجه به اینکه دفاتر ICT دارای ارتباط اینترنت هستد خود به خود بستر لازم برای ایجاد یک مرکز on line فراهم گردیده و با حداقل هزینه و هر جایی که امکان برقراری اتصال به اینترنت باشد می‌توان این سیستم را پیاده‌سازی کرد.