سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی محمدی – دانش آموخته علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جواد نصر – عضو هیت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
شهاب رومیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی گلشاهی – دانشجوی علوم دامی

چکیده:

میوه درخت کهور یکی از فراوانترین منابع تغذیه ای بالقوه در مناطق جنوبی ایران می باشد که کمتر به بحث تغذیه ای آن در علوم دامی بویژه طیور توجه شده است، لذا آزمایشی به منظور بررسی تأثیر این میوه بر خوراک مصرفی وزن زنده و ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی شامل ۴ تیمار ( ۰، ۲، ۴ و ۶ درصد پودر میوه کهور)، ۴ تکرار و ۱۰ جوجه در هر تکرار، در شهرستان دشتی استان بوشهر انجام شد. بر اساس نتایج این آزمایش با افزایش پودر میوه کهور، خوراک مصرفی و وزن زنده افزایش معنی داری داشت، ولی تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک جوحه های گوشتی نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، استفاده از پودر میوه کهور تا سطح ۲ درصد جیره، با توجه به وزن بدن در ۴۲ روزگی و عدم تاثیر معنی دار بر ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی در کل دوره توصیه می شود