سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا حاج محمدی – دانشگاه مازندران٬ دانشکده شیمی٬ بابلسر٬ عضو هیئت علمی دانشکده شیمی
مینا سالاری – دانشگاه مازندران٬ دانشکده شیمی٬ بابلسر، دانشجوی دکتری

چکیده:

حذف یون کروم VI از محلول‌های آبی توسط جاذب زیستی پودر برگ های سوزنی کاج با استفاده از روش جذب سطحی ایستا انجام شد. متغیرهای تاثیر گذار بر فرایند جذب، مقدار جاذب٬ اندازه ذرات جاذب٬ سرعت به هم خوردن محلول و جاذب٬pH محلول٬ زمان تماس و غلظت های مختلف اولیه کروم VI بررسی و مقادیر بهینه به دست آمدند. مشخص شد که فرایند جذب به شدت وابسته به pH بوده و رنج pH بهینه بین ۲ و ۳ است. فرایند جذب با ایزوترمهای لانگمیر، فرندلیچ، دوبینین–رادوشکویچ و تمکین مدل سازی شده و مشخص شد که مدل لانگمیر نسبت به مدل های دیگر٬ سازگاری بهتری با داده های تجربی نشان داد که به مفهوم پوشش تک لایه یون کروم VI روی سطح جاذب است (R(2)=0/9946). ماکزیمم ظرفیت جذب ۴۰ میلی‌گرم بر گرم در ۲۹۸˚K در شرایط بهینه بود.