سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیدرضا بخشی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
غلاحسین برهانی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ترکیب پودری %atB10-%atSi14-%atMo76 به کمک آسیاب سایشی در محیط خنثی تحت عملیات آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفت. سپس پودرهای بدست آمده در یک قالب فولادی استوانه‌ای تحت فشار MPa 350 فشرده شده و قرص‌های حاصله، تحت عملیات آنیل نفوذی در محیط خنثی قرار گرفتند؛ نهایتاً نمونه‌های زینتر شده کاملاً خورد شده و دانه‌بندی گردیدند. همچنین پودرهای ریز بدست آمده از فرایندهای قبلی تحت عملیات آگلومراسیون قرار گرفته و دانه‌بندی شدند. خصوصیات فازی و ساختاری پودرها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسوپ نوری، پردازشگر اندازه ذرات به کمک پرتو لیزر،XRD و AAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصله نشان داد که پس از فرایند آلیاژسازی مکانیکی، هیچگونه ترکیب بین‌فلزی از Mo-Si، Mo-B وMo-Si-B حاصل نمی‌شود؛ اما با انجام عملیات آنیل نفوذی بر روی پودرهای فشرده شده، ترکیبات بین‌فلزی از Mo-Si وMo-Si-B تشکیل می‌گردد. همچنین پودرهای ترکیبی حاصله پس از تعیین اندازه دانه و سیلان حرکت، جهت استفاده در فرایند پاشش حرارتی از شرایط مطلوبی برخوردار هستند.