سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی رضایی – دانشجوی مهندسی منابع آب
مهرداد رهنمایی – استادیار گروه مهندسی منابع اب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

کمبود آب مناسب در زمینه های مختلف باعث گردیده که بشر در راستای تعدیل این بحران رو به اقدامات مدیریتی گوناگونی آورد پهنه بندی کیفی منابع اب زیرزمینی آبیاری یکی از اقدامات مدیریتی مقابله با این بحران به شمار می رود در دشت ارسنجان بهدلیل بهره برداری غیراصولی و نادرست از منابع آ ب زیرزمینی علاوه بر افت سطح اب زیرزمینی سبب تداخل سفره های آب شور و شیرین با یکدیگر و کاهش کیفیت آب زیرزمینی شده است پهنه بندی به منظور کاربرد مناسب منابع آب حفظ و یا بهبودشرایط در جهت مصارف مختلف صورت می پذیرد این موضوع بخصوص در دشت ها و آب خوانها که با کمبود آب مواجهند از جمله دشت ارسنجان واقع در شمال شرقی استان فارس ابزاری مفید جهت اولویت بندی نقاط مختلف از لحاظ کاربرد در کشاورزی محسوب می شود.