سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بلال اروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن رضایی – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدرضا دهقان نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی
توحید مقدس صدقیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی

چکیده:

پهنه بندی کیفی ابخوان ها با روشهای مدیریتی مدرن همچون استفاده از محیطهای عملیاتی ArcGIS می تواند در ارائه راهکارهای مدیریتی صحیح مناسب باشد بررسی نقشه های توزیع شاخصهای کیفی در ابخوان کاشان که از انالیز نمونه آب های ۶۱ منبع آب زیرزمینی در منطقه توسط نرم افزار Arcmap 9.3 تهیه شد وضعیت آب زیرزمینی منطقه درن واحی شمال و شمال شرقی دشت را در حد بحرانی نشان میدهد نقشه های پهنه بندی که طبق استاندارهای جهانی برای آب زیرزمینی دشت با تاکید برمصارف شرب و کشاورزی تهیه شدند اب زیرزمینی درنواحی شمال و شمال شرقی را در رده اب های غیر قابل مصرف قرار داده و محدودیتهای شدیدی را در نواحی شمالی دشت ایجاد کرده است. آنومالی های بالا از غلظت های یونی در نواحی مذکور که بیشتر در ارتباط با ویژگی های زمین شناسی منطقه می باشند مشاهده شد.