سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میکائیل حسینی – کارشناس ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
افشین امیرپوردیلمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
سیدجمیل قادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

رودخانه ها از دیرباز مورد نیاز و مورد توجه جوامع بشری بوده اند و برای بهره بردن از منابع آب شهرها و مراکز صنعتی و کشاورزی معمولا در نزدیکی رودخانه ها برپا شده اند با گذشت زمان و گسترش این جوامع و به تبع آن افزایش استفاده ازمنابع آبی دخل و تصرف غیرطبیعی و تغییر شرایط کیفی آب رودخانه ها افزایش پیدا کرده است لذا پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها بعنوان اولین و مهمترین مرحله از مدیریت کیفیت منابع آب می تواند دید مدیران و دست اندرکاران را نسبت به روند تغیرات آلودگی روشن سازد. دراین تحقیق با استفاده از اطلاعات بدست امده از ۶ ایستگاه پایش کیفی آب برروی رودخانه شهر چای در ۴ دوره سال ۱۳۸۸ به بررسی وضعیت کیفی این رودخانه بااستفاده از شاخص کیفی آب و آلودگی NSFWQI پرداخت شده است نتایج به دست آمده از بررسی و تحلیل داده ها نشان میدهد که در مقادیر بعضی از متغیرهای کیفی تغییراتی مشاهده می شود و رفته رفته تا انتهای رودخانه از کیفیت آنها کاسته می شود.