سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا اسداله فردی – استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت معلم
میثم سلامی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم
بهمن قیاسی – کارشناس ارشد ومحقق دانشکده مهندسی شیمی وبیولوژی دانشگاه بریتیش کلم

چکیده:

در این مطالعه کیفیت آب تالاب انزلی با استفاده ازداده های ،TDS ، fecal coli form ،Total-Phosphate ،NH4 ،BOD،DO EC و NO3 ،NO2 موجود با روش تحلیل طبقه بندی فازی تحلیل گردیده است. با مقایسه داده های کیفی آب نقاط نمونه برداری با استاندارد های کیفیت آب، گروههای ایجاد شده دسته بندی گردید. نتایج نشان داد که ایستگاههای تالاب شرق، رودخانه پیربازار، هندخاله، زیر پل انزلی و سرخانکل از نظر کیفی دارای کیفیت خوب و قابل قبول بوده، ایستگاههای زیر پل غازیان و رودخانه نوخاله دارای کیفیتی متوسط و ایستگاههای سیاکشیم، تالاب غرب و زیر پل سیادرویشان دارای کیفیتی بحرانی هستند.