سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد فربود – گروه عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
محمدرضا نیکو – گروه عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران

چکیده:

به منظور حفظ منابع حیاتی آب رودخانه ها و جلوگیری از آلودگی آن ها، ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب رودخانه ها از اهمیت ویژ ه ای برخورداراست. کاربرد نتایج پهن هبندی کیفیت آب، به منظور تشخیص منابع آلاینده آب رودخانه و ساماندهی کانون های جمعیت و منابع آلودگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از قابلی تهای شبکه های عصبی احتمالاتی و سیستم های فازی، ساختار جدیدی برای پهنه بندی احتمالاتی کیفیت آب رودخانه ارائه شده است. در این مقاله، با استفاده از آنالیز مون تکارلو و به کمک یک شاخص هیبریدی کیفیت آب، آموزش و صحت سنجی مدل شبکه عصبی احتمالاتی انجا مشده که می تواند کلاس کیفیت آب را به دست دهد. در ادامه، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) پهنه بندی کیفی آب در رودخانه جاجرود صورت پذیرفته است. نتایج حاصله ، نشاندهنده کارایی مدل پیشنهادی به عنوان یک ابزار مناسب در طرح های پهنه بندی کیفی آب می باشد.