سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد پردل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین بانژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک است. این مطالعه با هدف بررسی مکانی چند پارامتر مهم آّب زیرزمینی دشت گناباد از جمله SAR، Ec، Cl، pH و Na با استفاده از روش IDW و مقایسه نتایج پهنه‌بندی با استاندارد‌های موجود در مورد آب آبیاری صورت گرفته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته آب زیرزمینی منطقه در قسمت‌های شمال دشت بر اثر تغذیه با آب رودخانه کال‌شور دارای کیفیت نامناسب (C4-S3) و (C4-S4) می‌باشد و تنها نواحی کوچکی در مرکز دشت از نظر کیفیت تقریبا مساعد (C3-S1 و C3-S2) است. اکثر نواحی دشت از نظر شوری نامناسب است (C4) و از نظر سمیت عناصر هم بیشتر نواحی دشت وضعیت متوسط و بدی دارند