سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بلال اروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی

چکیده:

جهت پهنه بندی کیفی و بررسی نقش زمین شناسی برنحوه پراکنش پارامترهای شیمیایی آب زیرزمینی درمحدوده مطالعاتی میمه در سال ۸۶ از تعداد ۱۴ نقطه از آبخوان دشت نمونه برداری صورت گرفت نمونه ها طی دو فصل خشک و مرطوب برداشت و مورد آنالیز شیمیایی قرارگرفتند داده های حاصل بعد از آماده سازی درمحیط عملیاتی اکسل وارد نرم افزار ArcGis 9.3 شد و لایه های مورد نیاز تهیه و مورد تحلیل و تفسیر قرارگرفت نقشه های هم ارزش هر نمونه در محیط Arcmap 9.3 و با روش IDW تهیه شد نتایج نشان میدهدکه نواحی جنوب غربی محدوده مورد مطالعه دارای غلظت بیشتری نسبت به سایر نواحی می باشد این قسمت از آبخوان دشت توسط آبهای که بعد از فرونشست سازند آهکی مجاور به سمت پایین دست حرکت می کنند تغذیه می شوند