سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته حسن زاده – دانشجوی کارشناس ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت الله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسینی سبزواری – کارشناس ارشد آب شناسی مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

چکیده:

انجام عملیات معدن کاری در منطقه گل گهر سیرجان گودالی به عمق ۱۹۵ متر ایجاد کرده است که باعث تغییر در روند حرکت جریان آب های زیر زمینی و نفوذ آن ها به داخل پیت معدن شده است. از طرفی احتمال اینکه باطله ی تر و خشک کارخانه فراوری و همچنین دامپ باطله ی معدن، سولفات زیادی را از طریق درزه ها و گسل ها به لایه های آبدار باز گرداند وجود دارد. در محدوده معدنی از ۴۹ مکان مختلف در داخل معدن و نواحی اطراف آن، نمونه برداری از آب صورت گرفت و نقشه ی کانتوری مقادیر EC, TDS و هر یک از یون های مربوط به چاه های منطقه در ArcGIS رسم گردید و سپس به منظور بررسی کیفیت آب های زیرزمینی منطقه با استفاده از روش منطق فازی تلفیق لازم انجام پذیرفت و مناطق دارای آب کار ستی مشخص شد. در نهایت با توجه به نقشه های پهنه بندی عناصر مشخص گردید که تیپ آب زیرزمینی منطقه از نظر آنیونی کلروره و از نظر کاتیونی سدیک- کلسیک می باشد. غلظت کلر موجود در آب منطقه بسیار زیاد و آب زیر زمینی منطقه کاربری کشاورزی و صنعتی ندارد.