سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادیا روستایی – کارشناس مسئول منابع آب سطحی سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

طبقه بندی کیفیت آب رودخانه های کرخه زرینه رود، سیمینه رود ، مند، زهره، میناب ، هراز و گرگانرود در سطح حوزه ابریز براساس دو شاخص کیفیت آب صورت گرفت شاخص اول برگرفته از شاخص NSFWQI است که در سال ۱۹۷۰ برای طبقه بندی رودخانه ها در کشور امریکا مورد استفاده قرارگرفت شاخص دوم براساس وضعیت بیولژیک رودخانه از طریق شناسایی ماکروبنتوزهای رودخانه به تشریح کیفیت رودخانه ها پرداخته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که وزندهی پارامتر های دخیر در شاخص NSF که براساس شرایط ویژه رودخانه های امریکا تعریف شده است نمی تواند بیانگر دقیقی از وضعیت کیفیت رودخانه های ایران باشد حال آنکه استفاده ازشاخص بیولژیک بدلیل سازگاری با شرایط محیطی هر رودخانه معیار مناسب تری برای تشریح وضعیت کیفیت رودخانه های ایران می باشد.