سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و ب
سیدمحمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی
محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی
سیده سمیرا میردیلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی

چکیده:

در حال حاضر گردشگری نقش مهمی در اقتصاد جهانی بازی می کند و ضرورت برنامه ریزی دراین امر بیش از پیش نمایان می گردد یکی از مواردی که می تواند به امر برنامه ریزی دراین زمینه کمک شایان نماید شناخت و پهنه بندی زیست اقلیم یک منطقه یا کشور می باشد امروزه مطالعات بیوکلیماتیک انسانی پایه و اساس بسیاری از برنامه ریزی های عمران ناحیه ای بویژه در زمینه مسائل شهری و سکونتگاهی معماری و جهانگردی است از آنجاییکه این پژوهش به منظور بررسی شرایط اسایش اقلیمی با بهره گیری از شاخص TCI درجهت برنامه ریزی توریسم در استان اصفهان تدوین یافته است بدین منظور ابتدا به بررسی موقعیت استان اصفهان به لحاظ جایگاه توریسمی و جذابیت های توریستی آن پرداخته شده و سپس داده های مورد نیاز تابش، باد رطوبت نسبی، دما ، بارش، بصورت میانگین ماهیانه از سایت هواشناسی اصفهان اخذ و در ادامهداده های مفقوده با استفاده از نرم افزار SPSS بازسازی گردیده همچنین با استفاده از شاخص TCI و برآورد محاسبات لازم تحلیل ها صورت پذیرت و نمرات آسایش اقلیمی برای تک تک ایستگاه های سینوپتیک ۱۱ ایستگاه برای تمامی ماه های سال محاسبه گردید.