سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کبری مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
بتول حیدری، – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
روزبه دبیری، – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در شهر تبریز مرکز استان آذربایجانشرقی، درشمال غرب ایران واقع شده است که به گسل تبریز نزدیک است. هدف از این تحقیق بررسی و محاسبه پارامترهای رفتاری موثر بر خاک از جمله مدول الاستیسیته، زاویه اصطکاک داخلی، سرعت موح برشی Vs و غیره برای پی بردن به مشخصات مهندسی و ژئوتکنیکی جنس خاک منطقه بوده است. در محدوده فوق علاوه بر مشاهدات تجربی و آنالیز های آزمایشگاهی از روابط تجربی نیز که روشی غیرمستقیم برای محاسبه پارامترهاست؛ استفاده گردیده است. برای تهیه و ترسیم نقشه پهنه بندی زمین شناسی مهندسی همراه با پروفیل عرضی برای محدوده فوق از لاگهای گمانه های حفاری شده در منطقه که در دفترچه های ژئوتکنیکی سازمان نظام مهندسی عمران موجود بود، استفاده شده است.[ ۵] همچنین جهت تهیه این نقشه از داده های خط یک متروی تبریز که در آن داده های گمانه ای همراه با میزان سطح آب زیرزمینی در آن موجود بود، استفاده و نقشه کلی تهیه شد. و پهنه بندی محدوده مورد مطالعه بر اساس پارامترهای مدول الاستیسیته، زاویه اصطکاک داخلی و سرعت موج برشی انجام گرفته است .