سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میربهروز ذکی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
محمد تکاسی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
بهروز سبحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراین تحقیق به کمک سامانه اطلاعات جغرافایی مناطق مستعد کشت بادام تعیین شده است از آنجا که بادام دارای نیازهای اقلیمی خاصی است درابتدا برای هریک از عوامل اقلیمی خاک کاربری اراضی ارتفاع و شیب یک لایه ی جداگانه به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید و نهایتا با همپوشانی نقشه های خاک کاربری اراضی ارتفاع و شیب نقشه نهایی پهنه بندی پتانسیل های اقلیمی کشت بادام برای استان اردبیل به دست آمد براساس نتایج بدست آمده اراضی استان از نظر پتانسیل منابع زمینی و محیطی برای کشت بادام به چهارطبقه خیلی مناسب ۳۷/۳۰% مناسب ۲۸/۳۷% متوسط ۲۵/۱۵% و ضعیف ۹/۱۵% تقسیم بندی شدند.