سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه کریمی دهبکری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران
عارفه شعبانی عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

سیلاب یکی از مخاطراتی است که امروزه جوامع بشری با آن روبرو است و هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را در پی دارد . هدف از این مطالعه تعیین نواحی با بیشترین پتانسیل وظرفیت تولید رواناب و در نتیجه سیلاب برای برنامه ریزی مناسب منطقه است. جهت دستیابی به این هدف از روشی به نام AHP یا تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. این مدل بر مبنای مقایسه زوجی متغیرها استوار است وپژوهشگر را قادر به مقایسه متغیرهایی با واحدهای اندازه گیری مختلف می کند. . در این پژوهش لایه های اطلاعاتی مربوط به اقلیم،پوشش گیاهی،کاربری اراضی،زمین شناسی،خاک ،شیب ،جهت شیب مورد استفاده قرار گرفته اس ت. در نتیجه پس از پهنه بندی مشخص گردید موثرترین عامل در پتانسیل سیلاب حوضه شفارود شیب منطقه می باشد که بیشترین تاثیر را در سیل خیزی منطقه دارد بعد از آن معیارها به ترتیب عبارتند از اقلیم ،خاک،کاربری اراضی و جهت شیب می باشد