سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
ندا فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
فرشاد علیجانی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با افزایش تقاضای آب و به دنبال آن افت شدید سطح آب منابع آبرفتی، ضرورت و اهمیت اکتشاف منابع آب زیرزمینی در سازندهای کارستی بیش از پیش آشکار می باشد. هدف اصلی در این تحقیق یافتن مناطقی با پتانسیل بالای آب زیرزمینی در سازندهای کارستی منطقه ایذه می باشد که بتوان آن مناطق را جهت انجام عملیات ژئوالکتریک تکمیلی و در نهایت حفر چاه معرفی نمود. بدین منظور لایه های اطلاعاتی لیتولوژی، شیب توپوگرافی، تراکم آبراهه ها و خطواره ها با استفاده از پردازش تصویرETMماهواره،Landsat7 نقشه زمین شناسی و نقشه های توپوگرافی تهیه و در سیستم سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS)وارد شدند. لایه ها بر اساس نظر کارشناسی نرخ بندی و وزن دهی شدند و با استفاده از روشWeighted IndexOverlay جهت حصول نقشه پتانسیل آب زیرزمینی ترکیب گردیدند.