سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهین کرباسی راوری – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اراک – اراک – خیابان دانشگاه

چکیده:

امروزه در طراحی پی ساختمانهای مسکونی از چهارطبقه به بالا تقریباً در کلیه سازمانهای نظام مهندسی، انجام آزمایشات شناسایی خاک و تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی ضروری و الزامی شده است و با در نظر گرفتن هزینه های بالای ساخت، هزینه انجام مطالعات رقم نسبتاً قابل توجهی خواهد شد که خیلی از مالکین راغب به هزینه کردن آن نمی باشند. با توجه به اینکه تقریباً در هر شهری، حداقل چندین پروژه عمرانی توسط بخش های دولتی یا خصوصی اجرا شده است و برای انجام آنها، مطالعات ژئوتکنیکی صورت گرفته است می توان با توجه به وجود اطلاعات گمانه های موجود و استفاده از قابلیتهای نرم افزارهای مبتنی بر سیستم GISمثلArcGIS اقدام به پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی آن شهر یا منطقه نمود و بدین ترتیب اطلاعات تخمین اولیه پارامترهای ژئوتکنیکی را در آن شهر و یا منطقه فراهم نمود تهیه چنین سیستم اطلاعات پایه ای، ضمن اینکه قابلیت تکمیل شدن و به روز شدن را دارا می باشد، می تواند شرایط تخمین بهترپارامترهای ژئوتکنیکی را در محدوده های پهنه شده فراهم آورد. در این مقاله با توجه به اطلاعات گمانه های موجود در سطح شهر اراک، ضمن ارائه توضیحات لازمه برای تولید نقشه های پهنه بندی شده توسطArcGIS و اطلاعات گمانه های موجود اقدام به تولید نقشه های پارامترهای ژئوتکنیکی پهنه بندی شده شهر اراک شده است که نتایج آن می تواند برای دفاتر مهندسی طراحی و سازمان نظام مهندسی قابل استفاده باشد.