سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود حسین زاده کرمانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچس
مرتضی اسمعیل نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند گروه جغرافیا.

چکیده:

متخصصین علوم کشاورزی برای جوامع ساکن در مناطق نیمه خشک، نیازمند تغییر نگرش علمی خود درباره مفهوم توسعه و بکارگیری سیستم های پیشرفته فن آوری به منظور تولید فرآورده های کشاورزی، مصرف بهینه آب و انرژی، حفظ زیست بوم و منظر سازی می باشند. برای دستیابی به عملکرد بهینه در مناطق خشک و نیمه خشک، یکی از گزینه های نو شناخت و بکارگیری روش های نوین آبیاری با توجه به نیاز آبی محصولات زراعی و باغی است. زیرا بکارگیری فن آوری های نو، موجب افزایش موثر بازده مصرف آب و پیشگیری از انباشت املاح در ناحیه رشد ریشه شده و عملکرد بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. پیامد بی چون و چرای افزایش شهرنشینی متمرکز در مناطق نیمه خشک جهان، چیزی جز تقاضای فزاینده آب و فشار بر منابع آبی محدود این مناطق نیست. تاریخ گذشته کشاورزی جهان در ایران گواه بر آن است که کشاورزی می تواند به حق اولویت اول در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به خود اختصاص دهد. اجرای توسعه پایدار مناطق نیازمند برنامه ریزی دقیق بر اساس استعدادها و محدودیت منابع است. از طرفی عمده مصرف منابع آب در بخش کشاورزی است. سطح تولیدات کشاورزی، تنوع محصولات، نحوه مهار آبها و شیوه های مقابله با شرایط نامناسب محیطی و اقلیمی از یک سو، و درصد قابل توجه جمعیت شاغل در بخش کشاورزی از سوی دیگر، و بیش از همه فرهنگ غنی موجود در اقشار جامعه جهت کار در بخش کشاورزی همه نشانه ها و شاخص هایی از ظرفیت های فراوان موجود در کشاورزی منطقه مورد مطالعه به شمار می رود. در این تحقیق در راستای بررسی عناصر اقلیمی و محیطی مؤثر در گسترش کشت پسته در غرب و جنوب غرب استان خراسان رضوی ، مهم ترین محورها در شرایط اقلیمی و محیطی منطقه مورد مطالعه که زمینه های تولید در کشاورزی را فراهم می سازد مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است با تأکید بر گسترش کشت پسته ، استعدادهای اقلیمی و محیطی و نیاز آبی برای این نوع محصول مورد مطالعه قرار گرفته و در همین راستا نقشه های مختلف مورد استفاده، توسط سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)تهیه گردیده است