سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دولتی مهر – رئیس اداره تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اردبیل
سیاوش محمدی – رئیس اداره همدیدی
پری ناز شیخی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

مرزمهمترین عامل تشخیص و جدائی سرزمین یک کشور از کشور همسابه بوده و به آخرین حدقلمروزمینی هوایی و دریایی و تحت الارضی هرکشوری گفته می شود خطوط مرزی خطوطی اعتباری و قرار دادی است که به منظور تحدید حدود یک کشور روی زمین و اسناد مرزی مشخص می شود و توریسم دردنیای ارتباطی امروز یک حرکت جدید و یکی از عناصر مهم و اثرگذار ارتباطی بین تمدنها تلقی می شود صنعت توریسم نقش بسیارقدرتمندی درروند توسعه کشورها به عهده دارد و دارای ابعاد گسترده ای است که مهمترین زمینه هایمورد توجه ملل مختلف ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است که ارتباط بین ملل و جوامع مختلف درتحقق این زمینه و شرایط ضرورتی اجتناب ناپذیر است همانطوریکه منابع اقتصادی راه ها و جاده های مواصلاتی نیازهای فرهنگی و ارتباطات تاریخی و اجتماعی از ضروریات ارتباط مستمر و مداوم بین کشورها و ملل مختلف است و اززیرساختهای توسعه به حساب می آید نمی توان از عامل اقلیم و آب و هوا و تاثیر آن برتوسعه و تحول دربخش توریسم غافل بود